פתיחת פניה


אם אינכם יכולים למצוא מענה לפנייתכם במאגר המידע שלנו – אתם יכולים לפתוח פניה למחלקה המתאימה להלן:


 General Enquiries

All Enquiries

 Support & Assistance

We're here to help whenever you need us...

 Bug Report

If you are experiencing an issue which you believe to be a bug, we want to know about it.

 Feature Request

If you have ideas or suggestions for how we can improve WHMCS, our public feature request system is the place to share, discuss and vote for them.